وکیل بین الملل

وکیل بین الملل

وکیل بین الملل به وکیلی می گویند که نسبت به‌ تمامی قانون های حوزه حقوق تخصص و آگاهی بسیار زیادی داشته باشد ؛ ولی تخصص خود را در زمینه های قانون های بین المللی و مصادیق مربوط به آن، گذاشته است. در واقع اکثر مردم فکر می‌ کنند که وکیل شخصی است که در اکثر …

وکیل بین الملل ادامه »